Üniversitemizde Eğitim-Öğretim Süreci Hakkında
29.04.2020

Değerli öğrencilerimiz, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminin dünyada ve ülkemizde meydana gelen Covid-19 pandemisi çerçevesinde uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesi YÖK Başkanlığı'nın yaptığı açıklama ile kararlaştırılmış durumdadır. Üniversitemizdeki her bir bölüm/program için detaylar ve ilgili takvimler üzerinde çalışılmaktadır ve en kısa sürede sizlerle paylaşılacaktır. Hepimiz için zor olan bu günlerin, alınan tedbirler sayesinde en az zararla atlatılacağını ve müreffeh günlere tekrar hep birlikte erişebileceğimizi umuyoruz. Lütfen üniversitemizin ilgili birimleri ve resmi duyuru sayfaları ve sosyal medya hesaplarını güncel bilgilere erişebilmek için takip ediniz.

 

Üniversitemizde teorik dersler için uzaktan eğitim 23 Mart 2020 tarihi itibariyle başlamıştır.

ESOGÜ DYS girişe ulaşmak için link: http://esogudys.ogu.edu.tr/platindys/login/index.php

Öğrenciler için ESOGÜ DYS yardım linki: https://enformatik.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/40/ogrenciler

Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri için ESOGÜ DYS yardım linki: https://enformatik.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/39/ogretim-uyeleri-ve-arastirma-gorevlileri

Takvim ve diğer detaylar üniversitemiz duyuru sayfalarından, Bölüm/Programlara ilişkin hususlar bölüm/program web sayfalarından ve derslere ilişkin detaylar ise ders yürütücüleri tarafından Ders Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden duyurulacaktır.

Öğrenci Bilgi Sisteminde telefon kaydı doğru ve güncel olarak bulunan her öğrencimize konuyla ilgili bilgilendirme amaçlı SMS gönderilmiştir. SMS ulaşmamış olan öğrencilerimizin ise bu sayfadaki yönergeleri izlemesi gerekmektedir.

UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN HUSUSLAR

  • Teorik dersler eş zamanlı olmayan uygulama ile DYS/KEYPS üzerinden yürütülecektir.
  • Yabancı Diller Yüksek Okulu hazırlık sınıfı dersleri ve dönem başında uzaktan eğitim yoluyla başlamış olan Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II ve yüksekokullarda yürütülen İngilizce-2, AİİT-2 ve Türk Dili-2 derslerinde eş zamanlı olmayan/eş zamanlı uygulama ile UZEM üzerinden uzaktan eğitim yürütülecektir.
  • Yüz yüze devam eden AİİT-2 ve Türk Dili-2 dersleri ve bazı diğer ortak derslerin eş zamanlı olmayan/eş zamanlı uygulama ile yürütüleceğine ilgili birimler karar verecektir. Bunun için öğrencilerimizin bölüm web sayfalarını ve DYS hesaplarını takip etmesi gerekmektedir.
  • Eş zamanlı olmayan derslerin DYS üzerine yüklenen ders materyallerine öğrencilerimiz diledikleri zaman -7 gün ve 24 saat- erişerek dersleri takip edebilecektir.
  • Eş zamanlı olarak sunulan dersler ise tanımlanan zaman diliminde izlenebilecek ayrıca dijital ortama kaydedilerek daha sonra DYS/KEYPS/CANVAS üzerinden offline olarak erişilebilecektir.
  • Uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle, derslerin dönem içi değerlendirilmesine ait tanımlarda (sınav türleri ve ağırlıkları) değişiklik yapılabilecektir. Derslerin değerlendirme türü ve ağırlıklarında yapılacak değişiklikleri OGUBS üzerinden görebilirsiniz.
  • Teorik dersler ile bazı uygulama ve laboratuvar derslerinin dönem içi değerlendirmeleri (quiz, ödev, kısa test, proje verme, vb.) uzaktan eğitim yöntemleriyle yapılacaktır.
  • Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantıları ve tez savunmaları, Koronavirüs (COVID-19) salgının seyrine göre online yapılabilecektir.
  • Uzaktan eğitimle yapılması mümkün olmayan, uygulama ve laboratuvar gerektiren dersler için yoğunlaştırılmış akademik takvim hazırlanacaktır. Yoğunlaştırılmış akademik takvim Koronavirüs salgının seyrine göre daha sonra açıklanacaktır.
  • Koronavirüs salgınının seyrine göre yarıyıl sonu sınavları için ayrıca bir takvim oluşturulacak ve sınavların nasıl yapılacağına dair yöntem daha sonra ilan edilecektir.

Bu zor dönemin problemsiz olarak atlatılabilmesi için tüm öğrencilerimizin sorumluluğunun bilincinde olarak dersleri izlemeleri ve kendilerinden talep edilenleri titizlikle yerine getirmeleri çok önemlidir.

Dersten Çekilme Hakkında:

        Üniversitemiz Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 15. Maddesinin 2. fıkrasına göre, öğrenci ilgili yarıyıla kayıt olduğu derslerden devamsızlık hakkı süresini geçmemiş olmak kaydı ile dersten danışman onayı ile çekilebilir. (2019-2020 Bahar yarıyılı için tüm öğrencilerin derslerde devam şartını sağlamış kabul edilecektir.) Her öğrenci bu hakkı, öğrenim hayatı boyunca ön lisans programlarında en fazla 2, lisans programlarında 4 ders için kullanabilir. 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Döneminde dersten çekilme başvuruları Akademik Takvimde belirtilen 20-24 Nisan 2020 tarihleri arasında OGUBS Öğrenci Modülü üzerinden yapılacaktır.

        Dersten çekilme hakkı ve işlemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Akademik İzin Taleplerine İlişkin Esaslar

Lisans ve Önlisans Programlarındaki öğrenciler;

talep etmeleri halinde COVID-19 salgını nedeniyle 2019-2020 öğretim yılı bahar yarıyılında bir yarıyıl akademik izinli sayılabilecektir. Yıllık eğitim yapılan Fakülteler ve Yabancı Diller Yüksekokulunda ise 2019-2020 eğitim öğretim yılı için akademik izinli sayılabilecektir.

Akademik izin verilen süreler azami süreden sayılmayacaktır.

Akademik izin başvuru tarihleri: 13-24 Nisan 2020

Başvuru süreci hakkında deyatlı bilgi için tıklayınız

Lisansüstü Programlarındaki öğrencilerle ilgili detaylar Enstitülerin web sayfalarından ilan edilecektir.