Senkron ve Asenkron Uygulamalar

23 Mart 2020 tarihinden itibaren Üniversitemizde ön lisans, lisans ve lisans üstü programlarımızda açılan derslerin senkron (Canvas, Adobe Connect, Zoom, Skype, Windows Teams, Cisco Webex) ve asenkron (Moodle, KEYPS) olarak yapılması yönünde gerekli tedbirler alınmıştır. Öğrencilerin internet erişimi ile ilgili sorunları olabileceği düşünülerek zaman ve mekân bağımsızlığı olması açısından asenkron derslere ağırlık verilmiştir.

Uzaktan eğitim ile derslerin yönetilmesi konusunda Enformatik Bölümü ve Uzaktan Eğitim Merkez Müdürlüğü Rektörlük bünyesinde kurulan bir koordinasyon birimi ile birlikte çalışmıştır.

Üniversitemizde 4 Enstitü, 12 Fakülte, 2 Yüksek Okul ve 4 Meslek Yüksek Okulunda eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir ve her birimin kendisine özgü dinamikleri vardır. Bu nedenle derslerin yürütülmesi konusunda birimler arasında farklılıklar olabilmektedir.

Programlarımızın tümünde hem senkron hem de asenkron ders yürütme faaliyetleri yapılmıştır. Bu faaliyetler için Moodle, CANVAS, KEYPS başta olmak üzere MS-Teams, Skype, Zoom, BigBlue Point, Adobe Connect ve Cisco Webex gibi sistemler kullanılmıştır.

Tümüyle örgün eğitim için kurgulanmış bir sistemin bu şekilde uzaktan eğitime geçmesi sürecinde bazı altyapı yetersizlikleriyle karşılaşılmıştır. İlk etapta bu sorunların giderilmesi için, ESUZEM 'e beş (5) adet sanal sunucu kurulumu yapılarak devreye alınmıştır. ESUZEM Canvas Uygulama sunucusu klonlanarak ikinci bir sunucu oluşturulmuş ve devreye alınmıştır. Enformatik bölümünün kontrolünde bulunan ders yönetim sistemi veri tabanı sunucusu daha hızlı işlemci ve disk ünitelerine sahip hiper bütünleşik sunucu sistemi Nutanix 'e ve ders yönetim sistemi dosya paylaşım sunucusu  ise blade sunucu sistemine kurulmuştur. Bu şekilde ilk etapta oluşan altyapı sorunları büyük ölçüde çözülmüştür. Ayrıca ileriye dönük olarak daha sorunsuz bir altyapı için OGUBS, Enformatik ve ESUZEM birimlerinin ihtiyacına binaen FKM ve iş sürekliliği yapısına uygun olarak sıfır veri kaybı ile replikasyon yapacak 2 adet (16TB SSD + 100TB HDD) yedekli disk ünitesi ve 4 adet sunucu yatırımı için gereken teknik altyapı araştırması ivedilikle sürdürülmektedir.