Online Eğitimler

Öğretim Elemanlarına Verilen Online Eğitimler

Uzaktan eğitim çalışmalarının belli bir standartta yürütülebilmesi için öncelikle öğretim elemanlarına yönelik eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitimler;

A. Enformatik Bölümü tarafından düzenlenen eğitimler:

1. ESOGÜ Ders Yönetim Sistemi Genel Tanıtım (21 Mart 2020):

https://www.youtube.com/watch?v=dkIvnDrd3n4

​2. Temel Konular (24 Mart)

https://www.youtube.com/watch?v=dkIvnDrd3n4

 1. Ders Yönetim Sistemine Giriş                
 2. Karşılama Sayfası Temel Bileşenlerinin Tanıtımı
 3. Kişisel Bilgilerin Düzenlenmesi
 4. Ders Tanıtımı Bilgilerinin Eklenmesi (Etiket Kullanımı)
 5. Forum Üzerinden İletişim

https://www.youtube.com/watch?v=6IvkJjPdGIM

        f. Ders Malzemelerinin Yüklenmesi

https://www.youtube.com/watch?v=xtJDCJAuuoM

 1. Etiket
 2. Dosya yükleme
 3. İnternet kaynaklarına bağlantı (URL)

       g. Youtube'a videoların yüklenmesi ve link verilmesi

https://www.youtube.com/watch?v=4t0uGqBBdg4

https://www.youtube.com/watch?v=YAlff3hDG3I

       h. Ders malzemelerin oluşturulması

 1. Sesli PowerPoint sunum videosu oluşturma (Office 2013-2016)
 2. Görüntülü PowerPoint sunum videosu oluşturma (Office 2019)
 3. Metin belgelerinin pdf formatında saklanıp yüklenmesi
 4. Tüm sınıfa, seçeceğiniz öğrenci veya öğrencilere mesaj gönderme

      https://www.youtube.com/watch?v=Oh4_aw24FYA

3.  İleri konular (30 Mart 2020)

 1. Ödev verme, toplama ve notlama

       https://www.youtube.com/watch?v=Sm2r_TZnUN4

       b. Soru hazırlama ve soru bankası oluşturma

       https://www.youtube.com/watch?v=hyCs_ybvQ1k

       c. Küçük sınav (quiz) oluşturma

       https://www.youtube.com/watch?v=S2WBYSA9Bt0

 1. Öğrencilerle yazılı sohbet (chat)
 2. Notların yönetimi (Grades modülü)

       https://www.youtube.com/watch?v=8l0Vt0ZkcBE

4. Özel Amaçlı Konular (6 Nisan 2020)

       https://www.youtube.com/watch?v=u0C_ZZKNJXM 

       https://www.youtube.com/watch?v=VqEKzHOaVAY

 1. Sınavların öğretim üyesi tarafından saklanması
 2. Sınav ve ders içeriklerini bir başka derse aktarma
 3. Derslerin dönem sonunda yedeklenmesi
 4. Derse kayıtlı olmayan kullanıcı (yürütücü, asistan, öğrenci) ekleme

 

5. Uzaktan eğitim döneminde Ders Yönetim Sistemi üzerinden uygulanacak sınavlarda dikkat edilecek hususlar (22 Mayıs 2020):

Ders Yönetim Sistemi - Final Sınav İlkeleri (Sunum)

Uzaktan Eğitim Döneminde DYS Üzerinden Uygulanacak Sınavlarda Dikkat Edilecek Hususlar

 

B. UZEM tarafından düzenlenen eğitimler:

1. Öğretim elemanlarına yönelik “Video Konferans Kullanım Kılavuzu” hazırlanmış, https://uzem.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/36/kullanim-klavuzlari sayfamızda paylaşılmıştır.

Erişim bağlantısı: https://uzem.ogu.edu.tr/Storage/uzem/Uploads/bbb-kullan%C4%B1m-klavuzu.pdf

2. Öğretim elemanlarına yönelik “ESUZEM Video Konferans Sistemi Kullanımı” videosu hazırlanmış, https://uzem.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/20/yardim-videolari sayfamızda paylaşılmıştır.

Erişim bağlantısı: https://www.youtube.com/watch?v=8hfoC8rt1xw&feature=youtu.be

3. Bu dokümanlara ek olarak, aşağıda bilgileri verilen uzaktan eğitimler ile öğretim üyelerinin sistemi deneyimlemesi sağlanmış ve ESUZEM personeli tarafından soruları cevaplanmıştır:

- 20.03.2020 Diş Hekimliği Video Konferans Sistemi Tanıtımı

- 25.03.2020 Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanımı Eğitimi (İlahiyat Fakültesi)

- 08.04.2020 Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanımı Eğitimi (İlahiyat Fakültesi)

- 26.05.2020 Online Öğrenme Yönetim Sistemi Kullanımı Eğitimi (TÖMER)

4. Öğrencilere yönelik bilgilendirme ve destek çalışmaları

Web sayfamızda (https://uzem.ogu.edu.tr) UZEM sistem kullanımına yönelik yardım videoları ve yardım dokümanları bulunmaktadır.

Erişim bağlantıları:

https://uzem.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/36/kullanim-klavuzlari

https://uzem.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/20/yardim-videolari

Öğrencilerin öğrenme yönetim sistemini tanımalarına yönelik herkese açık örnek bir ders tanımlanmıştır ve kullanıma açılmıştır:

Erişim bağlantısı: https://uzemoys.ogu.edu.tr/courses/105

C. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından verilen eğitimler:
 1. Akademik Personele MS Teams uygulaması ile uzaktan eğitim nasıl yapılır webinarı iki (2) defa farklı tarihlerde gerçekleştirilmiştir.
D. Kütüphane Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından verilen eğitimler:

Elsevier ClinicalKey ve UpToDate Online Kullanıcı Eğitimi, 13-14 Mayıs 2020 tarihlerinde Zoom üzerinden gerçekleşmiştir.