Dersten Çekilme Hakkı

        Üniversitemiz Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 15. Maddesinin 2. fıkrasına göre, öğrenci ilgili yarıyıla kayıt olduğu derslerden devamsızlık hakkı süresini geçmemiş olmak kaydı ile dersten danışman onayı ile çekilebilir. (2019-2020 Bahar yarıyılı için tüm öğrencilerin derslerde devam şartını sağlamış kabul edilecektir.) Her öğrenci bu hakkı, öğrenim hayatı boyunca ön lisans programlarında en fazla 2, lisans programlarında 4 ders için kullanabilir. 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Döneminde dersten çekilme başvuruları Akademik Takvimde belirtilen 20-24 Nisan 2020 tarihleri arasında OGUBS Öğrenci Modülü üzerinden yapılacaktır.

        Dersten çekilme hakkı ve işlemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız