Sağlık Hizmetleri

Covid-19 küresel salgın sürecinde;

a)  ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin bir bloğu COVİD-19 hastanesi olarak tahsis edilmiş ve fiziksel mekan düzenlemesi yapılmıştır. COVİD-19 Hastanesinde öğretim üyeleri ve Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin görevlendirmeleri  Tıp Fakültesi Dekanlığımız tarafından yapılmaktadır.

b) COVİD-19 Pandemi süreci ile ilgili Hastane Pandemi Planlama ve Uygulama Komisyonları kurulmuş olup, bu komisyonlar Hastanemiz kliniklerinde görev yapan öğretim üyelerinden oluşturulmuştur. COVİD-19 Pandemi sürecinin başından bugüne kadar haftada en az bir kez bu komisyonlar toplanarak kararlar almaktadır.