Toplantılar
  • Turnitin Akademik Dürüstlük Webinarları 

 

Covid19 salgını sebebiyle Turnitin Yerinde Eğitimlere ara verilmiştir fakat akademik çalışmalar uzaktan devam ettiğinden, Turnitin-iThenticate kullanımlarına ilişkin ihtiyaç sürmektedir. Bu bağlamda Turnitin eğitimlerinin, Akademik dürüstlük başlığı altında daha kapsamlı olacak şekilde uzaktan devam ettirilmesi kararı alınmıştır.

Bu eğitimlerin farklı oturum saatlerinde tüm üniversitelerin katılımına açılması planlanmıştır. Katılımcılar webinarlara https://www.techknowledge.com.tr/ adresinden kayıt yaptırabileceklerdir. Eğitimlerin içerik, tarih ve saatlerini ekteki dokümanda bulabilirsiniz.

Bilgi için mail: sureli@ogu.edu.tr

  • Microsoft Webinar (Ofis365-Teams) Online Eğitimleri

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Webinar (Ofis365) Etkinliği

Office 365 ve Eğitim Servisleri (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Tarih: 9 Nisan 2020 Perşembe

Saat : 11:00 -  12:00 (1 saat)

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Webinar (Teams)

Microsoft Teams Etkinliği (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Tarih : 9 Nisan 2020 Perşembe

Saat : 14:30 -  15:30 (1 saat)

 

  • Üniversitemiz Hastanesinde Düzenlenen Eğitimler: 

EĞİTİM ADI KATLIMCI SAYISI TARİH
COVİD 19 BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ    347 3.04.2020
COVİD 19 BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ    322 4.04.2020
COVİD 19 İZOLASYON ÖNLEMLERİ VE KKE KULLANIMI 40 18.03.2020
30.03.2020
KKE KULLANIMI 175 17 MART / 27 NİSAN 2020 ARASI YAPILAN EĞİTİMLER
EL HİJYENİ
İZOLASYON ÖNLEMLERİ
COVİD 19 BİLGİLENDİRME
TOPLAM 884 KİŞİ

 

  • Diğer :

​Akademik birim yöneticilerine yönelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılına dair olası senaryolar ve gerçekleştirilmesi gereken hazırlıklar konulu online toplantı.

Tarih: 11 Haziran 2020

Saat: 15.00