Yayınlar

 

Kitap / Kitap Bölümü

  • Kavas Bilgiç, A. (2020). COVID 19 İle Mücadele Sürecinde ''Akıllı Kent Uygulamaları, Özlem Çakır ve Zerrin Toprak içinde, Gelecek Ne Getirecek? Tüm Yönleriyle Toplum 5.0 (s. 8-30), Ankara: Nobel Yayınları. 
  • Kavas Bilgiç, A. ve Öçal, E. U. (ed.) (2020). Covid-19’un Bugünü ve Sonrası, Ankara: Memleket Yayınları.
  • Metintaş, S.(2020). COVID-19 Pandemisinin Yönetimi. Ak G, Yılmaz Ü, (eds) COVID-19 Pandemisinden Öğrendiklerimiz, Gelecek Öngörüleri ve Yarının Planlanması. TÜSAD Eğitim Kitapları Serisi. ISBN: 978-605-89519-7-6, 2020, Bölüm 1: sy: 1-23.

  • Şenocak, K. (Ed.). (2021). Covid-19 Küresel Salgınının Hukuktaki Yansımaları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları I, Yetkin Yayınları, Ankara. 

  • Arslantaş, A.; Acar, N. (Ed.). (2021). Tüm Yönleriyle COVID-19, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. 

Çeviri Çalışmaları: 

Editörlük Çalışmaları:

Bildiriler: 

Dergi: