Gelecek Planları

Covid-19 salgını nedeniyle öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitimle yapılmaya başlanması Üniversiteleri oldukça zorlu bir sürece sokmuş olsa da derslerin disipline edilmesi, ders notlarının çağın gereklerine uygun olarak gözden geçirilmesi, öğrenciler için yeni değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi gibi birçok faydalı katkı da sağlamıştır.

Dünya üzerinde kaynak kısıtlarının sürekli arttığı bir dönem yaşanmaktadır. Bu nedenle özellikle teorik derslerin büyük kısmının pandemi sonlandıktan sonra da uzaktan eğitim metotlarıyla sürdürülmesinin mümkün olabileceği görülmektedir.

Üniversitemizde de pandemi sonrasında bazı derslerin doğrudan ESUZEM üzerinden yürütülmesine devam edilecektir. Bununla beraber öneriler şu şekilde sıralanabilir;

  1. Uzaktan öğretim teknolojileri örgün eğitimin etkinlik ve kalitesinin arttırılmasında kullanılmaya devam edilmelidir.
  2. Öğretim üyelerinin örgün derslerinde ders yönetim sistemi ve uzaktan eğitim teknolojilerini kullanıyor olmaları akademik yükseltmelerde ölçüt olarak yer almalıdır.
  3. Yabancı dil tazminat sisteminin bir benzeri “Kamu Personeli Teknoloji Sınavı ve Tazminatı” bağlamında da uygulamaya konarak, akademisyenlerin teknolojik yeterlilik ve yetkinlikleri teşvik edilmelidir. 
  4. Öğretim üyelerinin elektronik ders malzemelerinin varlığı akademik yükseltmelerde ve/veya teşviklerde yer almalıdır.
  5. Öğrencilerin derse fiziksel katılımları, yerini aktif katılıma bırakmalıdır. Yani devam zorunlulukları kaldırılmalı, edinilen beceri ve bilgiler akredite edilerek değerlendirmelere esas olmalıdır.
  6. Uzaktan yapılan online sınavların güvenliğini sağlamak üzere, her Üniversite bulunduğu ilde tüm üniversite öğrencilerine online sınav ve destek salonları açmalıdır.