Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Süreci

 

  • Senkron ve Asenkron Uygulamalar

Fakültemizde uzaktan eğitim faaliyetleri asenkron uygulamalar şeklinde yapılmaktadır. Fakültemiz öğretim üyelerinin, 16 Mart 2020 tarihi itibariyle ders programlarımızda yer alan dersler ile ilgili hazırlamış oldukları ders materyalleri 23 Mart 2020 tarihi itibariyle Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi  (KEYPS) Programı üzerinden öğrencilerin erişimine açılmıştır. Ayrıca öğretim üyelerimiz tarafından hazırlanan sesli ve görüntülü ders sunumlarına da öğrencilerimiz ulaşabilmektedir.

  • Sınav Uygulamaları

      Fakültemizde uzaktan eğitim kapsamında 1., 2. ve 3. sınıflarda kurul teorik sınavları, 4. ve 5. sınıflarda klinik uygulama teorik sınavlarının online yapılması planlanmaktadır. 1., 2. ve 3. sınıf final ve bütünleme sınavlarının pandeminin seyrine göre yaz döneminde yapılması düşünülmektedir. Uzaktan eğitim ile verilemeyen 4.ve 5. sınıf klinik uygulama çalışmaları için hazırlanan yoğunlaştırılmış akademik takvim pandeminin seyrine göre öğrencilere verildikten sonra klinik uygulama performans değerlendirmesinin ve sözlü sınavların yapılması planlanmaktadır.

  • Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları

Uzaktan eğitim ile ilgili resmi duyurular Fakültemiz web ( https://tip.ogu.edu.tr/ ) sayfasında duyurulmuştur. Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu (TEÖK) öğrencilerinden ve diğer öğrencilerimizden uzaktan eğitim konusunda gelen sorular ile ilgili Tıp Eğitimi Öğrenci Kurulu (TEÖK) öğrencileri ile video konferans yöntemiyle toplantılar yapılmıştır.