Bilim Kurulu Üyemiz

 Prof. Dr. Selma METİNTAŞ 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Özgeçmiş 

 

Covid-19 Sürecindeki Basın Demeçleri: