Komisyon

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Üniversite Koordinasyon Komisyonu 

Prof. Dr. Ali ARSLANTAŞ (Rektör Yardımcısı) (Komisyon Başkanı)

Prof. Dr. Kamil ÇOLAK (Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Rifat EDİZKAN (Rektör Yardımcısı)

Prof. Dr. Özkan ALATAŞ (Tıp Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Selma METİNTAŞ (Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD)

Prof. Dr. Birgül YELKEN (Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD)

Prof. Dr. Nurettin ERBEN (Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD)

Prof. Dr. M. Evvah KARAKILIÇ (Sağlık, Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi) 

Prof. Dr. Nurdan ACAR (Tıp Fakültesi Acil Tıp ABD)

Doç. Dr. Nuray TÜLOĞLU (Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi) 

Doç. Dr. Oytun MEÇİK (Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü)

Bayram KAPLAN (Genel Sekreter)

Harun YOLDAŞ (Genel Sekreter Yardımcısı)

Mesut SARIBARDAK (Hastane Başmüdürü)

Av. Alp Emre VAROL (Hukuk Müşavirliği)